Målformulering:

I senhjerneskadegruppen arbejder vi ud fra en neuropædagogisk tanke, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, interesser og behov. Hvor der arbejdes med succesoplevelser der fremmer motivationen.

At kompensere for brugernes vanskeligheder samtidig med, at der forsøges at styrke og udvikle stærke sider hos brugerne.

At der arbejdes ud fra interesser og hvor selv- og medbestemmelse er det centrale.

I samarbejde med brugeren og evt. pårørende/netværk at motivere, inspirere, træne og støtte brugeren til at kunne føre et så selvvalgt og selvstændigt liv som muligt.

Hvad vil vi arbejde med og gerne opnå sammen med brugerne:

At bibeholde de færdigheder den enkelte bruger har, og hvor fokus er på udvikling frem for afvikling.

At den enkelte igennem de aktiviteter og socialt samvær med andre brugere opnår en selvværdsfølelse og livskvalitet, samt glæde ved at arbejde på BV Løgstør.

At den enkelte bruger får styrket egne interesser og ressourcer, for derigennem evt., at åbne for nye ressourcer hos den enkelte bruger.

At få et godt samarbejde med pårørende.

Nuværende aktiviteter i gruppen:

Svømning:

Vi svømmer i varmtvandsbassin, og har tilknyttet en instruktør i vandgymnastik. Denne instruktør laver individuelle øvelser med hver enkelt bruger.

Gymnastik:

Vi deltager i gymnastik i Limfjordsskolens gymnastiksal, hvor vi sammen med ergoterapeut og fysioterapeut laver øvelser og sanglege der giver motion, styrker motorikken og kroppens fysik.

IT og kommunikation:

Her arbejdes en del skolerelateret, hvor matematik, dansk og er i centrum.

Sprogstimulering gennem spil og lydbøger. Tværfagligt samarbejde med talepædagog.

Lydbøger, billedkommunikation, m.m.

ADL træning:

Almindelig daglig træning, som toiletbesøg, af- og påklædning, bagning eller mad lavning, m.m.

Musik og sang:

Lytte til musik, glæden ved musikken og stimulere sproget gennem sangen.

Inddrage musikpædagog.

Ture ud af huset:

Deltage i de fælles arrangementer der tilbydes og tage udgangspunkt i ønsker, interesser og muligheder for at tage på udflugter i området.

Tværfagligt samarbejde med fysioterapeut og ergoterapeut.