Målformulering:

Ændring af omgivelserne til et anderledes univers og tankegang!

Målet i gruppen er at arbejde ud fra den neuropædagogiske tankegang, hvor der arbejdes ud fra den enkeltes neuropsykologiske undersøgelse, som omsættes til pædagogisk praksis. Hverdagen tilrettelægges på en måde, der giver den enkelte bruger mulighed for at trække på sine stærke sider, mens neuropædagogikken kompenserer for de svage sider. Herved oplever brugeren succes, og til stadighed en ny læring og rutine.

Den pædagogiske handlingsplan danner grundlag for delmål /mål samt en årlig resultatvurdering.

Tanken er at få skabt en sammenhængende hverdag for hver enkelt bruger, ud fra deres forskelligheder.

Med udgangspunkt i den holistiske tankegang:

At leve og leve lykkeligt “at få det hele til at gå op i en højere enhed/helhed”

Billedligt set: Er livet som et puslespil: – skal der leves et liv med harmoni og glæde må alle brikkerne om muligt passe sammen, og ikke mindst må der tages højde for helheden, når et område i livet ikke fungerer.

“Om at skabe et autismevenligt miljø.”

autisme er en udviklingsforstyrrelse, der påvirker den måde, en person kommunikerer med og forholder sig til sine omgivelser. Mennesker med ASF har problemer med socialt sammenspil, social kommunikation og social forestillingsevne.

Dette er meget forskelligt fra person til person, og som vil være styret af deres udvikling og funktionsevne.

For at kompenserer for problemerne med at få verden til at give mening, vil der ske en tilpasning af omgivelserne.

Målet er at indrette grupperummet så minimalistisk som muligt, med velvalgte farver, lys og lyd, afskærmning. I tilknytning til grupperummet et mindre sanse rum/ hvilerum. Psykisk og fysisk struktur og rutiner.

Grundfarven i grupperummet bliver cremefarvet, som er mest anerkendt til” low arousal” i afskærmnings området vil der pyntes op med den blå farve, som virker beroligende. Resten af grupperummet pyntes op med blå og grønne farver.

TEACCH vil være et grundlæggende hjælpe redskab, med udgangspunkt i struktureret pædagogik, for den enkelte. Hvorved personen med autisme vil bliver mere selvstændig inden for rummets sikre og rolige omgivelser. At skabe et velstruktureret og støttende miljø, hvor strukturen tilpasses personen. En tydelig opdeling af aktiviteterne/ arbejdsrutinerne, der vil bl.a. gøres brug af TIME TIMER, tydelig og konkret formulering med tekst og billedmaterialer. Samme ord til samme handling og aktivitet.

Støtte den enkelte til bedre at få overskuelighed og give udtryk for deres ønsker.

Hjælpe den enkelte til at være i nuet/ dagstavlen, og ved dagens afslutning informere om næste dags oplevelser.

Ved enkelte af brugerne skal der ske en afskærmning og styring til omgivelserne, efter hvad der ses, høres og opleves.

Dette skulle gerne munde ud i den enkeltes selvudvikling.

For at styrke brugernes proprioceptive sans/sanseintegration, opføres der en udendørsbane, med redskaber der skal løftes, trykkes, vendes, skubbes og trækkes, dette vil være med til at skabe kropsbevidsthed og give ro og afslappethed for den enkelte.

Generelt vil kommunikation og IT være højt prioteret.

Der vil ske en tilpasning inden for området via et tværfagligt samarbejde med fys og ergo, kontakt til teknologisenteret.

Aktiviteter:

Enkelte tilbydes ekstra hjælp hos fys og ergo .

Faste gåture.

Busture ud i det blå

Skole arbejde

Computer arbejde

Natur/Aktivitetsbane med (Belastning)

Male og tegne aktivitet

Monotomt montage arbejde

Enkelte kreative projekter

Læring og oplevelse af kulturen

Musik

Ridning

Bibliotek/ bøger og lydbøger